IMPACT MYANMAR
Impact Norway står bak dette prosjektet

IMPACT holder for tiden på å utvikle et nytt spennende program i Myanmar, som skal styrke helsetilbudet i elvedeltaet rundt Labutta Township i Ayeyarwady Regionen. Labutta er hjem til ca 320.000 mennesker, og området er svært værutsatt område. Syklonen Nargis som herjet i 2008 skapte store ødeleggelser og hele 84,454 mennesker mistet livet.

Landsbyene er vanskelig tilgjengelige, og helsetilbudet er begrenset. Av 15 “Rural Health Centers” i området kan kun 3 nås med bil – de resterende er kun tilgjengelige via båt. De er også sparsommelig bemannet, og har verken doktor eller sykesøster tilgjengelig.

IMPACTs intensjon er å styrke de eksisterende helsesentrene med nødvendige oppgraderinger og jevnlig besøk av medisinsk personale. I tillegg skal det opprettes lokale kvinnegrupper, Female Health Forum, hvor det skal drives målrettet helseopplysningsarbeid innen temaer som kvinnehelse, hygiene og sanitære forhold, kost og ernæring, forebygging av sykdom og unødvendige funksjonshemninger.

15 147 kr
Innsamlet


1
innsamlinger

5
Donasjoner