Step 1: Choose a project to support

Project
243x161

Peking to Paris for IMPACT

From June 12th to July 17th 2016 Bjørn Schage and Trond Brathen will drive from Peking to Paris a 1964 Morgan in support for IMPACT. The route drives through the most adventurous region of China, Mongolia, Russia, Republic of Belarus, and the Alps. Show your support by donating to IMPACT.Read more about the Peking to Paris Motor Challenge here. ABOUT IMPACT: IMPACT is a non-profit foundation which brings mobile hospitals and operating theatres out to poor people living in rural, hard-to-access areas. With programs across 11 countries of Asia and Africa, IMPACT's mission is both to improve community health and prevent and treat needless disability, thus alleviating poverty. ‘IMPACT brings the hospital to the people’ Limited medical facilities in rural areas, long distances to hospitals and lack of money to pay for healthcare means that most people in outlying villages are unlikely ever to receive the treatment they need leaving them unnecessarily disabled and trapped in hardship for life. IMPACT’s solution is to ‘take the hospital to the people’ in innovative ways tailored to local conditions, to provide quality medical services in remote areas. Examples of projects are Lifeline Express - IMPACT's hospital train in India, Jibon Tari - IMPACTs floating hospital in Bangladesh, and The Lake Clinic in Cambodia. IMPACT's visionIMPACT's vision is of a world free from needless disability. We believe that no one should become or remain needlessly disabled through disease, lack of knowledge or shortage of medical services. Read more about IMPACT here.

Project
243x161

Leger uten grenser og Trondheim Maraton

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Vi varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.Hvordan Leger uten grenser jobber for å redde liv og lindre nød:Medisinsk nødhjelp til dem som trenger det mestLeger Uten Grensers mål er å gi medisinsk nødhjelp til menneskene som er hardest rammet av naturkatastrofer, konflikter, epidemier, sykdommer og fattigdom.Menneskers behov for humanitær hjelp legger de eneste føringene for Leger Uten Grensers arbeid.Vi hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.Å varsle om overgrep og glemte kriserBåde offentlig og privat snakker våre feltarbeidere ut om situasjonen til mennesker i nød. Formålet er alltid å framprovosere en endring for menneskene som er rammet.Ved siden av å kreve stans i overgrep, slår vi alarm når vi ser at internasjonal nødhjelpsrespons er for dårlig.Vi jobber også for å rette verdens oppmerksomhet mot de glemte krisene: alvorlige humanitære situasjoner som i altfor liten grad dekkes av internasjonal presse.Hjelpearbeidere og feltarbeidereTil enhver tid jobber et titalls tusen nasjonale hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland. I tillegg sender vi hvert år ut flere tusen internasjonale feltarbeidere: leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.