1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

243x161

Sykehusklovnene sitt generelle arbeid

Takk for at du har valgt å støtte vårt arbeid
for barn innlagt på sykehus i Norge. Du kan gjøre dette enten ved å starte din
egen innsamlingsaksjon, bidra ved å klikke på en av de allerede eksisterende
innsamlingaksjonene eller gi en engangsdonasjon.Det er viktig å understreke at dette er
en såkalt "crowdfunding platform" der dere kan samle inn penger
gjennom privatpersoner i deres nettverk og gjennom sosiale medier. Dette kan
feks gjøres i form av loddsalg, arrangementer av diverse slag eller ved salg av
egenproduserte varer. Planlegges det derimot å kontakte eller søke midler
fra næringsliv, organisasjoner eller andre støtteordninger i ditt lokalmiljø,
så ber vi dere kontakter oss først på post@sykehusklovnene.no Sykehusklovnene er en ideell
organisasjon som har som hovedmål at “Alle barn innlagt på sykehus skal få
besøk av sykehusklovner”.

Choose Project Read More...
243x161

Peking to Paris for IMPACT

From June 12th to July 17th 2016 Bjørn Schage and Trond Brathen will drive from Peking to Paris a 1964 Morgan in support for IMPACT. The route drives through the most adventurous region of China, Mongolia, Russia, Republic of Belarus, and the Alps. Show your support by donating to IMPACT.Read more about the Peking to Paris Motor Challenge here. ABOUT IMPACT: IMPACT is a non-profit foundation which brings mobile hospitals and operating theatres out to poor people living in rural, hard-to-access areas. With programs across 11 countries of Asia and Africa, IMPACT's mission is both to improve community health and prevent and treat needless disability, thus alleviating poverty. ‘IMPACT brings the hospital to the people’ Limited medical facilities in rural areas, long distances to hospitals and lack of money to pay for healthcare means that most people in outlying villages are unlikely ever to receive the treatment they need leaving them unnecessarily disabled and trapped in hardship for life. IMPACT’s solution is to ‘take the hospital to the people’ in innovative ways tailored to local conditions, to provide quality medical services in remote areas. Examples of projects are Lifeline Express - IMPACT's hospital train in India, Jibon Tari - IMPACTs floating hospital in Bangladesh, and The Lake Clinic in Cambodia. IMPACT's visionIMPACT's vision is of a world free from needless disability. We believe that no one should become or remain needlessly disabled through disease, lack of knowledge or shortage of medical services. Read more about IMPACT here.

Choose Project Read More...
243x161

Right To Play sitt generelle arbeid

Right To Play bruker lek og idrett som et virkemiddel for å utdanne barn i vanskeligstilte områder i Afrika og Midtøsten. Utdanning er nøkkelen til et barns fremtid. Utdanning reduserer fattigdom, gir økt inntekt og bedre helse. Takk for at du støtter Right To Play!

Choose Project Read More...
243x161

Sykehusbarns daglige arbeid

It is so fantastic that you have chosen to support Sykehusbarn and our work. Sykehusbarn is a Norwegian non-profit foundation. We work to ensure that children who are affected by their own or others’ serious illness should have positive experiences filled with joy, smiles and laughter during the treatment period in the hospital. Sykehusbarn includes all children when they are in the hospital regardless of whether he or she has a diagnosis, or whether their siblings, parents, other family members or friends have a diagnosis.You can support us by starting your own fundraising through your private network and social media. You can support an existing action created by others, or you can give a one-time donation directly to Sykehusbarn.Thank you for your contribution!

Choose Project Read More...
243x161

Demensforskning

Demens Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Over 70 000 mennesker i Norge er rammet av demens, og 300 000 nære pårørende er berørt. Sykdommene er en mental svikt som skyldes skade eller sykdom i hjernen. Mennesker som har demens vil etter hvert miste evnen til å ta vare på seg selv. I dag finnes det ingen kur mot demens, og både den syke selv og pårørende lever med store belastninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn midler for å bidra til forskning på demens. Vi jobber helsepolitisk for å bedre situasjonen for personer med demens og deres pårørende. Vi gir ut brosjyrer og har en rådgivningstelefon, Demenslinjen, for alle med spørsmål om demens. Nasjonalforeningens helselag og demensforeninger arrangerer samtalegrupper, pårørendeskoler, driver helsepolitisk arbeid og mange små og store trivselstiltak. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud.

Choose Project Read More...
243x161

Aktiv mot kreft - Stavanger Marathon

I stedet for å kjøpe en vanlig billett for Stavanger Marathon på 29 August 2015, kan du løpe for en god sak, og bidra til å samle inn penger for Aktiv mot kreft.Lag din egen innsamlingsaksjon. Her kan du forteller om hvorfor du løper på Stavanger Marathon for Aktiv mot kreft.Del samlingen med dine venner på Facebook, twitter og andre steder, og be dem om å støtte både deg og saken du samler for.Når du starter din innsamling, og samler inn minst kr.600 vil du få et startnummer. Du vil motta en rabattkode på e-post med en gang du oppretter en innsamling. Rabattkoden gjelder for alle distanser, denne koden kan du bruke når du kjøper et vanlig startnummer på Stavanger Marathon sine hjemmesiderVi ønsker deg lykke til med innsamlingen til Aktiv mot kreft!

Choose Project Read More...
243x161

The Lake Clinic, Kambodsja

På Tonle Sap-innsjøen i Kambodsja bor det over en million mennesker i ekstrem fattigdom i flytende landsbyer, svært isolert fra samfunnet omkring. Lave inntekter, store avstander og dyr bensin hindrer de fleste familiene fra å reise til de større byene for å få medisinsk behandling når det trengs. Derfor tyr landsbybeboerne ofte til såkalt ‘tradisjonell medisin’, som ofte resulterer i mer skade enn gevinst. Vår samarbeidspartner, The Lake Clinic-Cambodia (TLC) gjør et fantastisk arbeid med å bringe helsetjenester ut til familier som bor på innsjøen, og behandlet i fjor over 20 000 pasienter, hvorav mesteparten var kvinner og barn. Les mer om innsjøen og TLC’s fantastiske arbeid her.

Choose Project Read More...
243x161

Leger uten grenser og Trondheim Maraton

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Vi varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.Hvordan Leger uten grenser jobber for å redde liv og lindre nød:Medisinsk nødhjelp til dem som trenger det mestLeger Uten Grensers mål er å gi medisinsk nødhjelp til menneskene som er hardest rammet av naturkatastrofer, konflikter, epidemier, sykdommer og fattigdom.Menneskers behov for humanitær hjelp legger de eneste føringene for Leger Uten Grensers arbeid.Vi hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.Å varsle om overgrep og glemte kriserBåde offentlig og privat snakker våre feltarbeidere ut om situasjonen til mennesker i nød. Formålet er alltid å framprovosere en endring for menneskene som er rammet.Ved siden av å kreve stans i overgrep, slår vi alarm når vi ser at internasjonal nødhjelpsrespons er for dårlig.Vi jobber også for å rette verdens oppmerksomhet mot de glemte krisene: alvorlige humanitære situasjoner som i altfor liten grad dekkes av internasjonal presse.Hjelpearbeidere og feltarbeidereTil enhver tid jobber et titalls tusen nasjonale hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland. I tillegg sender vi hvert år ut flere tusen internasjonale feltarbeidere: leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.

Choose Project Read More...
243x161

BLOOM sitt generelle arbeid

Malawi har en million foreldreløse barn. BLOOM har siden februar 2007 gitt mat til 350 barn, og fra 2012, 375 barn. Vi gir også utdanning fra ungdomsskolenivå, da bare barneskolen er gratis i Malawi. De fleste hjelpeorganisasjoner opererer seg i byene. Barn på landsbygda blir ofte oversett. BLOOM hjelper foreldreløse og andre spesielt utsatte barn på landsbygda. Her har de sitt nettverk, og tilgangen på husvære og dyrkbar jord er bedre enn i byene. Vi driver praktisk talt uten administrasjonsutgifter i Norge. Bortsett fra honorar til regnskapsfører og revisor går alle inntekter direkte til senteret vårt i Malawi. "Bloom er godkjent som frivillig organisasjon med rett til skattefradrag etter skatteloven § 6-50. Gaver mellom kr. 500 og kr. 16800 kan giver trekke fra på skatten."

Choose Project Read More...
243x161

Emergency appeal on behalf of IMPACT Nepal

Dear friends of IMPACT, Saturday 25th April’s devastating earthquake in Nepal killed more than 8,000 people. Many thousands are injured and urgently need clean water, food, shelter and immediate healthcare. IMPACT Nepal is on the ground, and our colleagues are doing everything they can to aid the relief effort for those in desperate need.IMPACT Nepal health facilities in Kathmandu and elsewhere in Nepal has been made available to people affected by the disaster - including our mobile tented operating theatre. So far over 700 People have been treated at the mobile clinics that has be set up. Over 1800 families has received emergecy relief, including tents/shelter, blanckets, neccesary medicine, food and clean water.Another eathquake has now hit Nepal, and the deth toll continoues to raise. If you can support the people of Nepal at this very difficult time, we can assure you that every penny given to IMPACT this months will go directly to the people affected by this tragedy. We will not take any administrative costs and our funds are not routed through any other organisations. You can make a donation online here. Alternatively you can transfer to our bank account number 6030.05.72068 or send an SMS with IMPACT 200 (or desired amount between 10-500) til 2380 (in Norway only).Thank you for your support.

Choose Project Read More...
243x161

Life and Hope og Trondheim triatlon

Life and Hope er en politisk og religiøs uavhengig bistandsorganisasjon som har spesialisert seg på utviklingsarbeid for vanskeligstilte kvinner, ungdom og barn i fattige land. Hovedfokus er rettet mot helse og utdanning. Life and Hope organiserer og drifter flere prosjektet i Etiopia i samarbeid med lokale aktører. En stor del av arbeidet i Norge og Etiopia foregår på frivillig basis.Hovedmål: Gi vanskeligstilte kvinner og barn i fattige land et bedre liv og håp om en bedre framtidLife and Hope samarbeider i år med Trondheim triatlon og oppfordrer deltakere til å støtte vår sak slik at vi kan utrette en enda større forskjell og hjelpe enda flere kvinner, ungdom og barn i Etiopia.

Choose Project Read More...
243x161

Støtteforeningen for Kreftrammede sitt generelle arbeid

Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus. Organisasjonen har i over 30 år bidratt helsevesenet med å bygge opp kompetanse blant helsepersonell og innkjøp av medisinsk utstyr. Kreft er en tung diagnose og pasienten bør få møte helsevesenet på sitt aller beste. Det er avgjørende med god omsorg under og etter behandlingsprosessen. Riktig og nok utstyr på helseinstitusjonene fører til sikrere behandling, mindre ubehag for pasienten og en lettere arbeidssituasjon for helsepersonell. Vi har vært år arrangementene "Barnas Jul" og "Kaptein Sabeltann."

Choose Project Read More...
243x161

Barnekreftforeningen og Trondheim Maraton

Barnekreftforeningen drives på frivillig basis av foreldre som har, eller har hatt barn med en eller annen form for kreft. Alle innsamlede midler går til medlemmene i form av trivselstiltak på sykehus og turer og arrangement. Vi oppfordrer årets Trondheim maraton-deltakere til å gi sin støtte til Barnekreftforeningen i Trøndelag og bidra til å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre, foresatte og familier, samarbeide med leger og annet pleiepersonell, samt drive informasjonsvirksomhet om foreningen.

Choose Project Read More...
243x161

Aktiv mot kreft sitt generelle arbeid

Stiftelsen Aktiv mot kreft ble stiftet av Grete Waitz og Helle Aanesen i November 2007. Grete Waitz har vunnet New York maraton ni ganger og var en av Norges største idrettsstjerner. Grete erfarte selv hvor viktig trening og velvære er i kampen mot kreft. Aktiv mot kreft ønsker å gjøre en innsats for kreftsaken i samarbeid med norsk idrett og næringsliv. Slik jobber vi med forebygging av kreft gjennom å motivere og tilrettelegge for økt fysisk aktivitet.Stiftelsens formål er å jobbe for å gi kreftsyke en bedre hverdag ved å:- Etablere og finansiere trenings- og rekreasjonssentre (”Pusterom”) ved landets kreftsykehus, og- Støtte ulike forskningsprosjekter som har fokus på betydningen av fysisk aktivitet på kreft.- Vi har også finansiert PET/CT-skanner som står på OUS/Ullevål og en KOELIS-maskin for bedre prostatadiagnostisering til Oslo Universitetssykehus, Aker.

Choose Project Read More...
243x161

Right To Play - Stavanger Marathon

I stedet for å kjøpe en vanlig billett for Stavanger Marathon på 29 August 2015, kan du løpe for en god sak, og bidra til å samle inn penger for Right To Play.Lag din egen innsamlingsaksjon side her. Her vil du fortelle hvorfor du løper på Stavanger Marathon, og hvorfor du gjør det for en god sak. Del samlingen med dine venner på Facebook, twitter og andre steder, og be dem om å støtte både deg og saken du samler for.Når du starter en innsamling, får du en billett fra oss. Bare å samle inn minst 600 KR.ind Du vil få en rabattkode via e-post etter at du oppretter en innsamling, den vil bli sendt i løpet av 1-2 timer. Etter å mottatt koden, registrerer du deg hos Stavanger Marathon gjennom en vanlig innsamling.

Choose Project Read More...
243x161

Hope For The Future sitt generelle arbeid

Hjelp meg å gjøre en liten forskjell til sårt trengende mennesker i Nakhon Si Thammarat,de lever et uverdig liv og som mange ganger får tragiske utfall..Fattigdom tvinger mange jenter inn i sex-industrien, ofte som en siste løsning og mot deres vilje, og mange av dem dør av aids,blant annet for å hjelpe sine syke og gamle foreldre.Målet er å dekke menneskenes grunnleggende behov, som mat, klær og helsetjenester.Vårt motto er:Håpet er lengselens blomst, og troen er visshetens frukt om at håp blir en forandring.http://www.hopeforthefuture.no På nettsiden ser dere litt av det livet disse menneskene har.

Choose Project Read More...
243x161

Jibon Tari Sykehusbåt i Bangladesh

Anslagsvis 16 millioner mennesker i Bangladesh har en funksjonshemming, hvorav de fleste bor på landsbygden uten tilgang til moderne helsefasiliteter. IMPACTs Sykehusbåt Jibon Tari bruker elvene i Bangladesh for å komme seg frem til mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder, og utfører hvert år ca. 3,000 kirurgiske inngrep og over 25,000 polikliniske behandlinger. I tillegg sender sykehusbåten ut team til nærområdene og underviser lokalbefolkningen i forebyggende helsearbeid. Dette forebyggende arbeidet omfatter ca 30,000 mennesker årlig. Siden oppstarten i 1999 har mer enn 450,000 pasienter har blitt behandlet på 26 forskjellige steder i landet.For å kunne fortsette å utføre sine aktiviteter er Jibon Tari avhengig av mindler. Alle donasjoner mottas med takk.

Choose Project Read More...