1

Velg hvilket prosjekt du vil støtte

2

Velg type innsamling

3

Gjør din innsamling personlig

4

Publiser din innsamling

IMPACT MYANMAR

IMPACT holder for tiden på å utvikle et nytt spennende program i Myanmar, som skal styrke helsetilbudet i elvedeltaet rundt Labutta Township i Ayeyarwady Regionen. Labutta er hjem til ca 320.000 mennesker, og området er svært værutsatt område. Syklonen Nargis som herjet i 2008 skapte store ødeleggelser og hele 84,454 mennesker mistet livet. Landsbyene er vanskelig tilgjengelige, og helsetilbudet er begrenset. Av 15 “Rural Health Centers” i området kan kun 3 nås med bil – de resterende er kun tilgjengelige via båt. De er også sparsommelig bemannet, og har verken doktor eller sykesøster tilgjengelig. IMPACTs intensjon er å styrke de eksisterende helsesentrene med nødvendige oppgraderinger og jevnlig besøk av medisinsk personale. I tillegg skal det opprettes lokale kvinnegrupper, Female Health Forum, hvor det skal drives målrettet helseopplysningsarbeid innen temaer som kvinnehelse, hygiene og sanitære forhold, kost og ernæring, forebygging av sykdom og unødvendige funksjonshemninger.

Velg prosjekt Les mer...

Demensforskning

Demens Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Over 70 000 mennesker i Norge er rammet av demens, og 300 000 nære pårørende er berørt. Sykdommene er en mental svikt som skyldes skade eller sykdom i hjernen. Mennesker som har demens vil etter hvert miste evnen til å ta vare på seg selv. I dag finnes det ingen kur mot demens, og både den syke selv og pårørende lever med store belastninger. Nasjonalforeningen for folkehelsen samler inn midler for å bidra til forskning på demens. Vi jobber helsepolitisk for å bedre situasjonen for personer med demens og deres pårørende. Vi gir ut brosjyrer og har en rådgivningstelefon, Demenslinjen, for alle med spørsmål om demens. Nasjonalforeningens helselag og demensforeninger arrangerer samtalegrupper, pårørendeskoler, driver helsepolitisk arbeid og mange små og store trivselstiltak. Målet med arbeidet er å gjøre hverdagen bedre for den enkelte og være pådriver for bedre pleie og omsorgstilbud.

Velg prosjekt Les mer...

Sykehusklovnene sitt generelle arbeid

Takk for at du har valgt å støtte vårt arbeid
for barn innlagt på sykehus i Norge. Du kan gjøre dette enten ved å starte din
egen innsamlingsaksjon, bidra ved å klikke på en av de allerede eksisterende
innsamlingaksjonene eller gi en engangsdonasjon.Det er viktig å understreke at dette er
en såkalt "crowdfunding platform" der dere kan samle inn penger
gjennom privatpersoner i deres nettverk og gjennom sosiale medier. Dette kan
feks gjøres i form av loddsalg, arrangementer av diverse slag eller ved salg av
egenproduserte varer. Planlegges det derimot å kontakte eller søke midler
fra næringsliv, organisasjoner eller andre støtteordninger i ditt lokalmiljø,
så ber vi dere kontakter oss først på post@sykehusklovnene.no Sykehusklovnene er en ideell
organisasjon som har som hovedmål at “Alle barn innlagt på sykehus skal få
besøk av sykehusklovner”.

Velg prosjekt Les mer...

Sykehusbarns daglige arbeid

Så fantastisk at du har valgt å støtte Stiftelsen Sykehusbarn sitt arbeid
for barn på sykehus! Stiftelsen Sykehusbarn er en
ideell stiftelse og jobber for at barn som er påvirket av egen eller andres
alvorlige sykdom, skal ha gode opplevelser fylt med glede, smil og latter
under behandlingsperioden på sykehus i Norge. Sykehusbarn inkluderer alle barn
når de er på sykehus, uavhengig av om barnet selv har diagnose, eller er pårørende til søsken, foreldre, øvrig familie eller venner med diagnose.

Du kan støtte oss ved å starte din egen innsamlingsaksjon
gjennom ditt private nettverk og sosiale medier. Du
kan støtte en eksisterende aksjon opprettet av andre, eller
du kan gi en engangs donasjon direkte til Stiftelsen Sykehusbarn.Om du velger å lage en egen innsamling, fortell hvorfor du samler inn penger til et godt formål.Husk å dele innsamlingen din med dine venner på Facebook, twitter og andre steder, og be dem om å støtte både deg og saken du brenner for:-) Tusen hjertelig takk for at du er med og bidrar!

Velg prosjekt Les mer...

Støtteforeningen for Kreftrammede sitt generelle arbeid

Støtteforeningen for Kreftrammede- Superselma arbeider for å gi omtanke og omsorg for kreftrammede og menneskene rundt. Organisasjonens hovedoppgave er å bidra kreftsaken på en helhetlig måte der både pasienten, de pårørende og helsepersonell står i fokus.SfK startet sitt arbeid i 1983 og støtter mange konkrete prosjekter i samarbeid med helsevesenet. Helsepersonell over hele landet kan søke oss om midler til å delta på kurs og konferanser som bidrar til å løfte kompetansen på å jobbe med kreftpasienter. Vi driver Superselma-prosjektet videre som gir lysglimt til kreftsyke barn i hele Norge. Vi har følgende prosjekter for barn:Superselma-prosjektet arrangeere hvert år "Barnas Jul", "Kaptein Sabeltann",Vintertur og lysglimt til barn.Hjemmesykehus for barn på OUS, Ullevål, Ahus og Telemark Sykehus.

Velg prosjekt Les mer...

Peking to Paris for IMPACT

From June 12th to July 17th 2016 Bjørn Schage and Trond Brathen will drive from Peking to Paris a 1964 Morgan in support for IMPACT. The route drives through the most adventurous region of China, Mongolia, Russia, Republic of Belarus, and the Alps. Show your support by donating to IMPACT.Read more about the Peking to Paris Motor Challenge here. ABOUT IMPACT: IMPACT is a non-profit foundation which brings mobile hospitals and operating theatres out to poor people living in rural, hard-to-access areas. With programs across 11 countries of Asia and Africa, IMPACT's mission is both to improve community health and prevent and treat needless disability, thus alleviating poverty. ‘IMPACT brings the hospital to the people’ Limited medical facilities in rural areas, long distances to hospitals and lack of money to pay for healthcare means that most people in outlying villages are unlikely ever to receive the treatment they need leaving them unnecessarily disabled and trapped in hardship for life. IMPACT’s solution is to ‘take the hospital to the people’ in innovative ways tailored to local conditions, to provide quality medical services in remote areas. Examples of projects are Lifeline Express - IMPACT's hospital train in India, Jibon Tari - IMPACTs floating hospital in Bangladesh, and The Lake Clinic in Cambodia. IMPACT's visionIMPACT's vision is of a world free from needless disability. We believe that no one should become or remain needlessly disabled through disease, lack of knowledge or shortage of medical services. Read more about IMPACT here.

Velg prosjekt Les mer...

Life and hope sitt generelle arbeid

Life and Hope er en politisk og religiøs uavhengig bistandsorganisasjon som har spesialisert seg på utviklingsarbeid for vanskeligstilte kvinner, ungdom og barn i fattige land. Hovedfokus er rettet mot helse og utdanning. Life and Hope ble etablert i Norge i 2007. Virksomheten styres fra Norge (Trondheim).Hovedmål: Gi vanskeligstilte kvinner og barn i fattige land et bedre liv og håp om en bedre framtid. Delmål: 1. Bedret livskvalitet og 2. Sikre fremtiden (ansvar for seg selv og sin familie) Målgrupper: Foreldreløse, forsømte og svært fattige barn og unge og kvinner med HIV/AIDS Hvordan nå målene:- Gjennomføre eksisterende prosjekter - Initiere nye prosjekter, fortrinnsvis innen1. Helse (mat, bolig, nærhet, omsorg, integrering, HIV-forebyggende arbeid, HIV-testing og vold) og2. Utdanning (opplæring, skolegang og arbeidstrening) - Engasjere den norske befolkningen, bedrifter og organisasjoner i prosjektene til Life and Hope slik at Life and Hopes hoved- og delmål blir realisert Foto: Life and hopes barnehage i Dessie i Etiopia (av: Kristin S. Karlsen)

Velg prosjekt Les mer...

The Lake Clinic, Kambodsja

På Tonle Sap-innsjøen i Kambodsja bor det over en million mennesker i ekstrem fattigdom i flytende landsbyer, svært isolert fra samfunnet omkring. Lave inntekter, store avstander og dyr bensin hindrer de fleste familiene fra å reise til de større byene for å få medisinsk behandling når det trengs. Derfor tyr landsbybeboerne ofte til såkalt ‘tradisjonell medisin’, som ofte resulterer i mer skade enn gevinst. Vår samarbeidspartner, The Lake Clinic-Cambodia (TLC) gjør et fantastisk arbeid med å bringe helsetjenester ut til familier som bor på innsjøen, og behandlet i fjor over 20 000 pasienter, hvorav mesteparten var kvinner og barn. Les mer om innsjøen og TLC’s fantastiske arbeid her.

Velg prosjekt Les mer...

Leger uten grenser og Trondheim Maraton

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor. Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. Vi varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet.Hvordan Leger uten grenser jobber for å redde liv og lindre nød:Medisinsk nødhjelp til dem som trenger det mestLeger Uten Grensers mål er å gi medisinsk nødhjelp til menneskene som er hardest rammet av naturkatastrofer, konflikter, epidemier, sykdommer og fattigdom.Menneskers behov for humanitær hjelp legger de eneste føringene for Leger Uten Grensers arbeid.Vi hjelper dem som trenger det mest, uansett deres etniske opprinnelse, kjønn, religion eller politiske tilhørighet.Å varsle om overgrep og glemte kriserBåde offentlig og privat snakker våre feltarbeidere ut om situasjonen til mennesker i nød. Formålet er alltid å framprovosere en endring for menneskene som er rammet.Ved siden av å kreve stans i overgrep, slår vi alarm når vi ser at internasjonal nødhjelpsrespons er for dårlig.Vi jobber også for å rette verdens oppmerksomhet mot de glemte krisene: alvorlige humanitære situasjoner som i altfor liten grad dekkes av internasjonal presse.Hjelpearbeidere og feltarbeidereTil enhver tid jobber et titalls tusen nasjonale hjelpearbeidere på Leger Uten Grensers nødhjelpsprosjekter i sine egne hjemland. I tillegg sender vi hvert år ut flere tusen internasjonale feltarbeidere: leger, sykepleiere, logistikere, administratorer og andre.

Velg prosjekt Les mer...

Barnekreftforeningen i Trøndelag sitt generelle arbeid

Barnekreftforeningen drives på frivillig basis av foreldre som har, eller har hatt barn med en eller annen form for kreft.Barnekreftforeningens formål er å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre, foresatte og familier, samarbeide med leger og annet pleiepersonell, samt drive informasjonsvirksomhet om foreningen.Alle innsamlede midler går direkte til medlemmene i form av trivselstiltak på sykehus og turer og arrangement.

Velg prosjekt Les mer...

Gled et barn på sykehus Gi en gave!

IKKE ALLE BARN KOMMER HJEM TIL JULHvert år må mange barn i Norge feire jul på sykehus, enten på grunn av sin egen alvorlige sykdom eller fordi de er søsken eller pårørende til andre innlagte pasienter.Bli med og støtt årets Julegaveaksjon så er du med og glede et barn som må feire jul på sykehus.

Velg prosjekt Les mer...

Mayafriends online charity

Mayafriends er en uavhengig frivillig organisasjon uten religiøs eller politisk tilknytning. Vårt fokus er å hjelpe Mayaindianere i Guatemala, de fattigste barna, enslige mødre og eldre. Mayaindianerne er en meget undertrykt befolkning i landet og bærer ofte på store traumer etter årelang forfølgelse av myndighetene. Vårt ønske er å gi hjelp til selvhjelp og ikke minst bidra til at denne folkegruppen får igjen sin verdighet og blir i stand til å leve ett godt liv uten nød og fattigdom.

Velg prosjekt Les mer...

Emergency appeal on behalf of IMPACT Nepal

Dear friends of IMPACT, Saturday 25th April’s devastating earthquake in Nepal killed more than 8,000 people. Many thousands are injured and urgently need clean water, food, shelter and immediate healthcare. IMPACT Nepal is on the ground, and our colleagues are doing everything they can to aid the relief effort for those in desperate need.IMPACT Nepal health facilities in Kathmandu and elsewhere in Nepal has been made available to people affected by the disaster - including our mobile tented operating theatre. So far over 700 People have been treated at the mobile clinics that has be set up. Over 1800 families has received emergecy relief, including tents/shelter, blanckets, neccesary medicine, food and clean water.Another eathquake has now hit Nepal, and the deth toll continoues to raise. If you can support the people of Nepal at this very difficult time, we can assure you that every penny given to IMPACT this months will go directly to the people affected by this tragedy. We will not take any administrative costs and our funds are not routed through any other organisations. You can make a donation online here. Alternatively you can transfer to our bank account number 6030.05.72068 or send an SMS with IMPACT 200 (or desired amount between 10-500) til 2380 (in Norway only).Thank you for your support.

Velg prosjekt Les mer...

Life and Hope og Trondheim triatlon

Life and Hope er en politisk og religiøs uavhengig bistandsorganisasjon som har spesialisert seg på utviklingsarbeid for vanskeligstilte kvinner, ungdom og barn i fattige land. Hovedfokus er rettet mot helse og utdanning. Life and Hope organiserer og drifter flere prosjektet i Etiopia i samarbeid med lokale aktører. En stor del av arbeidet i Norge og Etiopia foregår på frivillig basis.Hovedmål: Gi vanskeligstilte kvinner og barn i fattige land et bedre liv og håp om en bedre framtidLife and Hope samarbeider i år med Trondheim triatlon og oppfordrer deltakere til å støtte vår sak slik at vi kan utrette en enda større forskjell og hjelpe enda flere kvinner, ungdom og barn i Etiopia.

Velg prosjekt Les mer...

Barnekreftforeningen og Trondheim Maraton

Barnekreftforeningen drives på frivillig basis av foreldre som har, eller har hatt barn med en eller annen form for kreft. Alle innsamlede midler går til medlemmene i form av trivselstiltak på sykehus og turer og arrangement. Vi oppfordrer årets Trondheim maraton-deltakere til å gi sin støtte til Barnekreftforeningen i Trøndelag og bidra til å bedre barnas behandlingstilbud, tilrettelegge forholdene for foreldre, foresatte og familier, samarbeide med leger og annet pleiepersonell, samt drive informasjonsvirksomhet om foreningen.

Velg prosjekt Les mer...

Hope For The Future sitt generelle arbeid

Hjelp meg å gjøre en liten forskjell til sårt trengende mennesker i Nakhon Si Thammarat,de lever et uverdig liv og som mange ganger får tragiske utfall..Fattigdom tvinger mange jenter inn i sex-industrien, ofte som en siste løsning og mot deres vilje, og mange av dem dør av aids,blant annet for å hjelpe sine syke og gamle foreldre.Målet er å dekke menneskenes grunnleggende behov, som mat, klær og helsetjenester.Vårt motto er:Håpet er lengselens blomst, og troen er visshetens frukt om at håp blir en forandring.http://www.hopeforthefuture.no På nettsiden ser dere litt av det livet disse menneskene har.

Velg prosjekt Les mer...

Jibon Tari Sykehusbåt i Bangladesh

Anslagsvis 16 millioner mennesker i Bangladesh har en funksjonshemming, hvorav de fleste bor på landsbygden uten tilgang til moderne helsefasiliteter. IMPACTs Sykehusbåt Jibon Tari bruker elvene i Bangladesh for å komme seg frem til mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder, og utfører hvert år ca. 3,000 kirurgiske inngrep og over 25,000 polikliniske behandlinger. I tillegg sender sykehusbåten ut team til nærområdene og underviser lokalbefolkningen i forebyggende helsearbeid. Dette forebyggende arbeidet omfatter ca 30,000 mennesker årlig. Siden oppstarten i 1999 har mer enn 450,000 pasienter har blitt behandlet på 26 forskjellige steder i landet.For å kunne fortsette å utføre sine aktiviteter er Jibon Tari avhengig av mindler. Alle donasjoner mottas med takk.

Velg prosjekt Les mer...

Impact Norway

Ca 15% av verdens befolkning er funksjonshemmet. Dette tilsvarer 1 milliard mennesker. 80% av disse bor i utviklingsland med få tilgjengelige helsetilbud. 1/3 av disse er barn. Fattige mennesker med funksjonshemming er blant de mest sårbare og marginaliserte i verden. I mange tilfeller kunne funksjonshemming ha vært forebygget, og kan bli reversert med enkle inngrep. IMPACT jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.Hva er unødvendige funksjonshemminger? Mange mennesker må leve med plager som enkelt kan behandles. Eksempler på dette er klumpfot, grå stær, mellomøreskader, polio og leppe- /ganespalte. Millioner lever med unødvendige funksjonshemminger fordi de ikke har tilgang til behandling.Funksjonshemming er sterkt knyttet til fattigdom. I tillegg til vanskeligheter knyttet til skolegang og arbeid, blir mange mennesker med funksjonshemminger ofte utsatt for sosialt stigma. I mange tilfeller blir barn bortgjemt av familien, eller brukt til tigging. IMPACT Norway jobber også med å gi kunnskaper om hygiene og ernæring. I Bangladesh har IMPACT stiftet over tusen Mothers clubs for å gi mødre livsviktig informasjon. Med riktig kunnskap forebygger man sykdom og funksjonshemminger. Vi støtter og samarbeider med IMPACT-søsterstiftelser fra hele verden.

Velg prosjekt Les mer...

Sykehustoget Lifeline Express i India

IMPACTs Lifeline Express – verdens første sykehus på skinner.Seks jernbanevogner har blitt bygget om til et «kirurgisk sykehus på hjul», noe som gjør det mulig å utføre et stort antall medisinske inngrep gratis for fattige mennesker i vanskelig tilgjengelig områder uten helsetilbud i India.Siden oppstarten i 1991 har over 1 million mennesker blitt behandlet og over 100.000 funksjonshemmede i India fått operasjoner for unødvendige funksjonshemminger som klumpfot og ortopedi, mellomøreskader, grå stær, tannproblemer og splittet gane på Lifeline Express.Mer enn 100.000 medisinsk personale – fra flere land i tillegg til India – har bidratt med sine ferdigheter og på en kostnadseffektiv måte lagt et grunnlag for nye liv for tusenvis av funksjonshemmede. Konseptet har vist seg å være så effektivt at det har blitt duplisert med fire Lifeline Express tog i Kina og to i Sør-Afrika.The Lifeline Express har mottatt en rekke utmerkelser inkludert United Nations’ Grand Award for Excellence in Public Service, og har blitt hedret av den Indiske regjeringen med utgivelsen av et nasjonal frimerke med bilde av Lifeline Express.

Velg prosjekt Les mer...

Lions Røde Fjær 2015

Lions Røde Fjær 2015 er en innsamlingsaksjon som går til inntekt for Lions Norges barne- og ungdomsprosjekt MITT VALG. Målet er å tilføre stiftelsen Det er mitt valg minimum 20 millioner kroner.Pengene som samles inn, skal brukes til holdningsskapende og forebyggende arbeid for barn og unge med særlig fokus på problemadferd som mobbing og rusmisbruk.Midlene skal gi barn og unge over hele Norge muligheten til å delta i undervisningsopplegget MITT VALG, samt gi samtlige kommuner og fylkeskommuner i landet muligheten til å ta i bruk opplegget.MITT VALG skal blant annet styrkes gjennom ansettelse av flere instruktører, oppgradering og videreutvikling av kursmateriellet, tettere oppfølging av deltakerne og forskningsbasert evaluering.Kommuner og fylkeskommuner over hele landet vil få anledning til å ta i bruk MITT VALG, flere tusen ansatte i barnehager og på skoler vil kunne skoleres, og flere titalls tusen barn og unge over hele landet vil nyte godt av denne satsingen.Gjennom systematisk og langsiktig satsing på holdningsskapende og forebyggende arbeid vil stiftelsen Det er mitt valg kunne bidra til å bygge trygge og velfungerende barn og unge, samt sikre at færre voksne faller utenfor og må repareres av samfunnet.

Velg prosjekt Les mer...